Bedrifter og næringsbygg har ofte en prosess eller en produksjonslinje som trenger kontroll, regulering, overvåkning og rapporteringer.
De samme lokalene har el. Installasjon, sikkerhetsovervåkinger, adgangskontroll, mm. En viktig sak i tillegg til ovenfor nevnte er energisparing(Enøk).

Når man ser på alt dette samlet så behøver ikke anlegget / bedriften være så stor for at et felles Prosess Kontroll System (PLS) skal gi den beste løsningen totalt sett.
Ved en slik løsning plasseres alt ”intelligent” utstyr i et rom med miljø som er beregnet for elektronisk utstyr. Operatør(er) har nødvendig kontroll, oversikt over anlegg og prosess fra kontrollrommet. Givere og pådragsorgan må uansett tilpasses det miljøet/klima de plasseres i. Det er ofte dårlige miljøer som avkorter levetiden på komponenter og utstyr. Valg av ”feltutstyr” er viktig!
Mer enn 90% av alle feil oppstår på feltutstyret. (givere, pådragsorganer, impulsrør osv.)

Det vi nevner over er teknisk utstyr for selve driften av anlegget, men den merkantile avdelingen(e) på bedriften får også tilgang til mange viktige data fra PLS systemet.
Slike systemer må planlegges grundig mtp sikkerhet, drift, bemanning, omfang, merkantile behov. osv. Det er veldig viktig å ”bygge” det totale systembehovet før prosjektering starter. I teamet for system planlegging inngår flere fag grener, drift, og merkantile avdelinger. Dette avhenger av størrelsen på virksomheten.

Vi vill for all del ikke ”skremme” små bedrifter/næringer til å tenke totalt og rasjonelt, samt å drifte et moderne anlegg. Det er i dag mange små og store systemer for å løse slike oppgaver. Omfanget ”total - integrering” kan variere etter behov og ønske.

Omfanget og strukturen på PLS systemer kan ofte medføre endringer i elektriske kraft fordelinger, slik at disse kan styres maksimalt mht. energisparing (Enøk). Som tidligere nevnt er kunden best tjent med å samle teknikk og ansvar hos en leverandør på integrerte moderne installasjoner.

Oppgradering av eksisterende anlegg er aktuell dersom tilgjengelighet kan forbedres, drift og vedlikehold kostnader kan senkes, Enøk, bemanning, osv.

Vi tar gjerne en uforpliktende prat om temaet, eller vi kan gjøre en vurdering av din eksisterende Installasjon – Produksjonslinje – Prosess.

Vi leverer følgende tjenester:

- Vi inngår, samt koordinerer teamet for systemplanlegging
- Nært samarbeide med prosess kyndige.
- Prosjektledelse
- Hovedprosjektering, Prosessavsnitt, omfang og interface.
- Detaljprosjektering for konstruksjon, drift og vedlikehold.
- Programmering av PLC system
- Installasjon (sterk – og svakstrøm)
- Oppfølging og kontroller.
- Nødvendig erklæring/garanti med dokumentasjon til anleggets eier og myndighet.
- Test og idriftsettelse.
- Internkontroll

Automasjon
   

Registrert Elektro installatør. Org. Nr. 989 532 456
Vi levere komplette løsninger innenfor elkraft, lys og varme, inteligente bygningsinstallasjoner, tele/data løsninger, sikkerhetsystemer, automasjon, varmepumper, mm.

Tel.: Sentral bord, 33778081, Fax:33778082, e-mail: post@broelektro.no
Adresse: Bro Elektro AS, Lersbryggen nr. 13, 3070 Sande i Vestfold.

Copyright BRO Elektro a.s.