BRO elektro a.s. er Registrert Elektroinstallatør som har bred kompetanse innen sterk - og svakstrøm. Vi utfører installasjoner i Bolig – Næringsbygg – Industri og Landbruk lokalt og i omegn, men vi er også Din Lokale Elektriker.

Vi utfører også en rekke andre små og store oppdrag.
Prosjektering – Prosjektledelse – Test og Idriftsettelse – Sluttkontroll m.m.

BRO Elektro a.s. er medled av NELFO, dette gir oss og Deg som kunde en god sikkerhet og kvalitet.
Vi overleverer Samsvarserklæring m/garanti til eier av installasjonen. Dette er et verdipapir og er en garanti på at installasjonen er utført iht. forskriftens krav. Som underlag for erklæringen utarbeides det dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er iht. forskriftenes krav. (dokumentene går
under navnet 5 sikre)

Vi er opptatt av HMS og Internkontroll, vi benytter systemet aktivt i alle ledd for å avdekke avvik. Dette er nødvendig for å nå vår målsetning om å bli profesjonelle i alle ledd.

Vi gjør alt for at kunden skal få en Sikker/God leveranse til avtalt tid og pris.

Kontakt oss for en Fagprat, Enøk, Vurdering, Tilbud, eller noe som gjør din installasjon sikker og stabil.
Sikkerhet gir trygghet. Gjør ditt hjem til en trygg oase.

Service
Vi er godt utstyrt med service biler. Dersom ditt el anlegg er ”nede” eller du oppdager unormale tilstander, vennligst ring oss. OBS! Brann eller Berøringsfare.
Husk eier av installasjonen har ansvar. Hold din forsikring gyldig.

Vår normale hovedsaksgang er følgende (vår egen Internkontroll er utelatt):

- Lytte til til kundes ønsker og ideer.
- Foreslå løsninger slik at sikkerhet, praktiske ting, samt økonomisk drift er i ivaretatt. (inklusiv kundens ønsker/ideer, dersom dette ikke strider i mot forskrift)
- Planleging
- Melding til myndighet
- Prosjektering/beregninger
- Installasjon (sterk- og svakstrøm)
- Kontroller
- Opplæring
- Test
- Overlevering av garanti/dokumenter til eier (de 5 sikre).
- Idriftsettelse og sluttkontroll.

Elektro
 

Registrert Elektro installatør. Org. Nr. 989 532 456
Vi levere komplette løsninger innenfor elkraft, lys og varme, inteligente bygningsinstallasjoner, tele/data løsninger, sikkerhetsystemer, automasjon, varmepumper, mm.

Tel.: Sentral bord, 33778081, Fax:33778082, e-mail: post@broelektro.no
Adresse: Bro Elektro AS, Lersbryggen nr. 13, 3070 Sande i Vestfold.

Copyright BRO Elektro a.s.