BRO Elektro a.s. er lokalisert i Sande i Vestfold. Selskapet leverer komplette installasjoner innen Elektro og Automasjon, samt en rekke andre tjenester innenfor disse fagene.
BRO Eelektro a.s. ble stiftet i 2006, og har nå 4 personer ansatt.

Fagentusiaster som har utviklet seg til solide fagfolk står bak etablering og utvikling av selskapet. Vi har lang og mangfoldig erfaringer fra enkle installasjoner til større industrianlegg innenfor våre fagområder – Vi har Kunnskapene, nødvendige Godkjenninger, Ressursene og Utstyret til å gjøre jobben.
Vi benytter moderne verktøy for å prosjektere, gjennomføre og idriftsettelse av våre anlegg.
El-Sikkerhet og stabile driftsforhold er grunnpilarer i våre systemer.
Med bakgrunn i vår erfaring kan vi peke på fordeler og ulemper med forskjellige løsninger. Vi er produsentuavhengige og har derfor ingen bindinger i våre anbefalinger.
Vi vet hvor viktig det er å sette kunden i sentrum. Vi satser på et godt og varig forhold til alle kunder. Vi er opptatt av at du skal stole på oss, både når det gjelder god utførelse, og at forskrifter blir nøye fulgt.

Om oss.
 

Registrert Elektro installatør. Org. Nr. 989 532 456
Vi levere komplette løsninger innenfor elkraft, lys og varme, inteligente bygningsinstallasjoner, tele/data løsninger, sikkerhetsystemer, automasjon, varmepumper, mm.

Tel.: Sentral bord, 33778081, Fax:33778082, e-mail: post@broelektro.no
Adresse: Bro Elektro AS, Lersbryggen nr. 13, 3070 Sande i Vestfold.

Copyright BRO Elektro a.s.