Innledning
Vi skal her ikke gjengi hva vi levere av dokumentasjon iht. til lover, forskrifter,normer, samt å tilfredsstillende stabil drift/ godt vedlikehold. Dette er meget omfattende dokumenter,(beskrivelser, tegninger, skjemaer på både hardware- og software siden).
Vi vil under kun ta opp noen hovedpunkter.

Når anleggene er store kan vi inngå i team for at prosjekteringsgruppen skal få nødvendig kapasitet/kompetanse.
Copyright BRO Elektro a.s.
Privat bolig
Her skal det planlegges, prosjekteres og dokumenteres iht. gjellende forskrifter og normer.
Vi har gode rutiner og maler for disse krav og normer.
Vi gjengir ikke kravene i detalj her, men skal nevne at ifm. et ”0 – Feil Prosjekt” så resulterte dette i reviderte krav til standard boligdokumentasjon. Denne dokumentasjonen går under navnet De 5 Sikre. Elsikkerhet ligger til grunnen.

Stikkord: Dokumentasjon av skjult oppvarming - Infelte armaturer - Risikovurdering -

Som medlem av Nelfo er vi godt oppdatert på gjellende forskrifter og normer.
Vi benytter moderne DAK-verktøy og anerkjente beregnings programmer.

I prosjekteringsfasen skal ulike faggrupper koordinere sine installasjoner håndverksmessig og besørge at plasskonflikter ikke oppstår på byggeplassen.

Større prosjekter
Alle krav, forskrifter og normer nevnt over gjeller også her, samt flere forskrifter kommer til anvendelse, brannvarsling, nødlys, mm.

Før prosjektering starter må det utarbeides systembeskrivelse som omfatter alle leveranser til anlegget. Generelle og spesifikke krav inngår i denne som eget avsnitt. Tegninger av bygget / lokalene er vedlegg til systembeskrivelsen.
Ovenfor er forprosjektering som utarbeides for anbud og forespørsler.
Det er viktig at denne dokumentasjonen er ensbetydende, samtidig som den ikke ”låser” tilbydere for mye. Tilbydere bør ha mulighet til egen innovasjon og kreativitet innenfor de minimumskrav og forskriftersom ligger til grunn.

En hovedprosjekteringsplan samt en prosjekteringsplan for hvert enkelt fagfelt må utabeides.
Prosjekledelse må ha fortløpende oversikt og kontroll på riktige og godkjente løsninger.
Tegninger og annen dokumentasjon må tydelig merkes med sine stadier Foreløpig -
For konstruksjon - For bygging - Som bygget.

Videre detaljprosjektering er forskjellig, avhengi av type virksomhet.

For produksjonslinjer / prosesser som produserer 24 timer i døgnet er tilgjengelighet en av hovedfaktorene som er direkte relatert til virksomhetens omsetning.
Det sier seg selv at feil må lokaliseres og repareres så raskt som mulig.
Disse ”tanker” må vær tilstede under hele prosjekteringsfasen. Her er indikerin-, alarmsystem og online tilstandsrapportering et viktig verktøy, noe som det må legges ”høy” innsats på. Kompetanse og erfaring er en viktige faktorer her.

Vi har erfaring fra slike prosesser, ryker et av mange ledd i ”lenken” så resulterer det ofte i driftstans.
Redundante komponenter/system vurderes, spesielt mtp på personsikkerhet, anleggsikkerhet, ivaretakelse av kostbart produksjonsutstyr og for lang driftstans.


Prosjektering
   

Registrert Elektro installatør. Org. Nr. 989 532 456
Vi levere komplette løsninger innenfor elkraft, lys og varme, inteligente bygningsinstallasjoner, tele/data løsninger, sikkerhetsystemer, automasjon, varmepumper, mm.

Tel.: Sentral bord, 33778081, Fax:33778082, e-mail: post@broelektro.no
Adresse: Bro Elektro AS, Lersbryggen nr. 13, 3070 Sande i Vestfold.