Referanser
KUNDE TYPE LEVERANSE ANMERK.
FOTO
Forsvarsbygg - Prosjekter
- Vedlikehold
Konfidensielt NA
HMKG garden - Nyanlegg
- Vedlikehold
Konfidensielt NA
Ncc Roads a.s. - Nyanlegg -Verksted
- Maskinhall
- Lager
NA
Block Watne a.s. - Nyanlegg
- Rehab.
  NA
Eltek Fire and Safety a.s. - Prosjektering
- Prosjektledelse
- Kontroll og test
Kontrolll av
sikkerhetsystemer
NA
Strøm Gundersen - Prosjekter Diverse nyanlegg NA
Statnett Transport a.s. - Prosjekter Div. prosjekter NA
Blikkenslager Mester
Tommy Asbjørnsen
- Komplett el. anlegg Næringsbygg med kontorer
og verksted
JA

Håndverksservice

- Nyanlegg - Total bad
- Diverse
NA
Sande Kommune -   NA
       
       

Registrert Elektro installatør. Org. Nr. 989 532 456
Vi levere komplette løsninger innenfor elkraft, lys og varme, inteligente bygningsinstallasjoner, tele/data løsninger, sikkerhetsystemer, automasjon, varmepumper, mm.

Tel.: Sentral bord, 33778081, Fax:33778082, e-mail: post@broelektro.no
Adresse: Bro Elektro AS, Lersbryggen nr. 13, 3070 Sande i Vestfold.Copyright BRO Elektro a.s.