Nedenfor vil vi kun nevne noen hovedpunkter i om hva vi synes er viktig å ta hensyn til ved valg av utstyr. Temaet er stort og vi tar det ikke opp i ”bredt format” her. Kontakt oss for en detaljert diskusjon eller en total vurdering på systemvalg.

Vi har ofte kontakt med El. Grossister og produsenter av utstyr for å holde oss oppdatert på hva som er tilgjengelig i markedet, samt priser.

For ”ikke fagfolk” er det ikke så enkelt å vite om hva som finnes på markedet til enhver tid. Det er en rask og omfattende utvikling på utstyrssiden.
Ta derfor kontakt med oss, kanskje ditt anlegg får en annen, enklere og bedre struktur enn hva du hadde forestilt deg.

Generelt
El. Ustyr skal oppfylle kravene i forskrift om elektrisk utstyr (feu) gjelder for elektrisk utstyr som produseres, importeres, markedsføres eller brukes i Norge eller som produseres i Norge eller importeres fra en stat utenfor EØS, for markedsføring i en annen stat som er medlem av EØS.

El. Utstyr/ -apparater er også underlagt EMC – direktivet (elektromagnetisk kompatibilitet). Formålet er å ikke forårsaker kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser enn at radio- og teleterminalutstyr og andre apparater og faste installasjoner kan virke som forutsatt og har tilstrekkelig elektromagnetisk immunitet til å kunne virke som forutsatt.

El. Utstyr og apparater skal være CE – merket.

Privat bolig
Tradisjonelle og moderne løsninger.(intelligente - integrerte systemer)
Energibesparing (ENØK)
Utseendemessig for eksempel panelovner, lys inne / -ute, betjeningsmateriell, med mer.
Farger, design og dekorasjons valg er større enn tidligere
.
Industri – Næring – Landbruk – Stat / Kommune
Kapslinger på feltutstyr må tilfredsstille miljøet det plasseres i, samt ha en holdfasthet som beskytter for ytere mekaniske påkjenninger.
Valg av værn (Kortsluningsnivå - Selektivitet)
Dimensjonering av kabelføringer (Kabelers belastningsevne - Separasjoner for å ungå EMC forstyrelse)
Valg av utstyr blir flerflodig og standard utstyr kan benyttes når plassering av El. Fordelinger, MCC og styre systemer plasseres i egnede rom med miljø for dette utstyret. Avsett nødvendig areal for utstyret, dette gir totalt sett beste løsning.
Automasjon
Styre-, kontrollsystemer skal minimum tilfredsstille det omfanget som en totalvurdering tilsier + 20% reserve kapasitet.
Behov for målinger og målemetoder
Behovet for nøyaktighet på analoge målinger.
Velg givere og pådragsorgan som har en tilfredsstillende karakteristikk for oppgaven.
Valg av servo-forsterkere, elektriske, pneumatiske eller hydrauliske.

Kan kombinasjon av flere målinger/bregninger utelate en
dedikert analog måler for formålet?
Kan analoge målinger utelate av/på givere ved bruk av grenseverdier på analoge målinger?
Prøve å forenkle installasjonen hardwaremessig når det ikke går utover sikkerhet, stabilitet og tilgjengelighet.

Vedlikehold / Service
Vedlikeholdsvennlig utstyr samt grei ankomst.
Benyttele av stadard utsyr som kan erstattes relativt raskt.
Kan utstyret repareres/erstattes innenfor akseptabel tid.
Konsekvens analyse
Behov for reservedeler/lagerhold.
Behov for serviceavtale med Registrert Installatør / Spesialist
Utstyr
 

Registrert Elektro installatør. Org. Nr. 989 532 456
Vi levere komplette løsninger innenfor elkraft, lys og varme, inteligente bygningsinstallasjoner, tele/data løsninger, sikkerhetsystemer, automasjon, varmepumper, mm.

Tel.: Sentral bord, 33778081, Fax:33778082, e-mail: post@broelektro.no
Adresse: Bro Elektro AS, Lersbryggen nr. 13, 3070 Sande i Vestfold.

Copyright BRO Elektro a.s.