Du kan søke ENOVA om å få refusjon for denne innvesteringen.
Les mere om dette her

Reduse dine utgifter opp til 50 % for oppvarming av dine rom, samtidig som du forbedrer miljøet.

Hva er en varmepumpe?

I luft, jord, sjø og fjell finnes det energi i form av varme. Denne energien kan utnyttes til å varme opp boliger, til tross for at temperaturen i utgangspunktet er lavere enn det du ønsker
En varmepumpe henter ut energien fra omgivelsene, og flytter den til innsiden av huset i form av varme. En varmepumpe bruker mindre energi til å produsere samme mengde varme enn en vanlig elektrisk ovn. Varmepumpene navngis etter hvor de henter varmen fra. De vanligste er luftvarmepumpe, vannvarmepumpe bergvarmepumpe, sjøvarmepumpe og jordvarmepumpe.

For å forklare dette på en enkel måte er en varmepumpe rett og slett et kjøleskap i revers.
Grunnen til at man sparer penger på en varmepumpe, er at man får igjen mer varme, enn man tilfører.

Komfortvarmepumpe
(Luft-til-luft)
Komfortvarmepumpe er en enkel form for luft-til-luft-varmepumper. Varme hentes fra uteluft og overføres til den sirkulerende inneluften. Vanligvis består en slik varmepumpe av en utedel og en innedel. Disse knyttes sammen med rør som arbeidsmediet strømmer gjennom.
Varmen spres med vifte direkte fra innedelen. Utedelen bør gjerne plasseres sørvendt for å utnytte soloppvarmingen av veggen.

Innedelen bør kunne fordele varmluften til en størst mulig del av boligen. Varm luft stiger, monter derfor gjerne innedelen på nederste plan i huset. En relativt åpen planløsning er en fordel. Plasser innedelen i avstand fra trekk.

Stillegående utedel

Stilren innedel

Her kan du få mer opplysninger og data om Sanyo`s varmepumper

Møt ENOVA på boligmesser
Se når og hvor her.

Venligst kontakt oss. Vi kan gi gode råd vedr. en varmepumpe installasjon.
Vi leverer skriftelig tilbud på komplett idriftsatt anlegg. Dette er nødvendig dersom du ønsker å søke om tilskudd til det nye varme anlegget.

Varmepumper.

 

 
 
 
 


Registrert Elektro installatør. Org. Nr. 989 532 456
Vi levere komplette løsninger innenfor elkraft, lys og varme, inteligente bygningsinstallasjoner, tele/data løsninger, sikkerhetsystemer, automasjon, varmepumper, mm.

Tel.: Sentral bord, 33778081, Fax:33778082, e-mail: post@broelektro.no
Adresse: Bro Elektro AS, Lersbryggen nr. 13, 3070 Sande i Vestfold.

Copyright BRO Elektro a.s.